Zatrudnienie cudzoziemca – jak zrobić to legalnie?

Wraz z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, do Polski przybyło mnóstwo osób, które poszukują tutaj zatrudnienia. Zatem zatrudnienie cudzoziemca to już nie tylko praca sezonowa. Do Polski przyjechało mnóstwo wykwalifikowanych specjalistów, którzy właśnie tutaj poszukują nowego zatrudnienia. Specustawa wprowadziła kilka zmian w zakresie legalnego zatrudnienia. W dzisiejszym wpisie wskażę co zrobić, aby zatrudnienie cudzoziemca było w pełni legalne.

Zatrudnienie cudzoziemca – od czego zacząć?

Kiedy pracodawca w planach ma zatrudnienie cudzoziemca, powinien on najpierw zweryfikować kilka podstawowych kwestii.

  • czy cudzoziemiec przebywa aktualnie w Polsce czy za granicą,
  • jakiej jest on narodowości,
  • na jakiej podstawie chcemy zatrudnić cudzoziemca,
  • na podstawie jakiego tytuły pobytowego cudzoziemiec będzie przebywał w Polsce.

Legalna praca cudzoziemca spoza UE

Aby legalnie zatrudnić cudzoziemca spoza UE, nie wystarczy samo zezwolenie na pracę. Konieczne będzie także uzyskanie zezwolenia na pobyt. Cudzoziemcy mogą przebywać w Polsce na podstawie:

  • paszportu biometrycznego,
  • wizy,
  • zezwolenia na pobyt czasowy lub stały.

Od 29 stycznia 2022 r. procedura otrzymywania jednolitego zezwolenia na pracę i pobyt cudzoziemca jest znacznie prostsza.

Legalne zatrudnienie Ukraińca – przed i po zmianie przepisów

Zanim zaczęłam obowiązywać Specustawa, w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, legalne zatrudnienie cudzoziemca z Ukrainy wymagało uzyskania przez pracodawcę jednego z dwóch dokumentów:

  • oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy (z powiatowego urzędu pracy w terminie siedmiu dni na okres do 24 miesięcy) lub
  • zezwolenie na pracę (w urzędzie wojewódzkim w terminie ok. 30 dni na okres do trzech lat).

W związku z trwającym konfliktem przepisy te przestają obowiązywać. Obecnie każdy obywatel Ukrainy, który legalnie przekroczył granicę Polski po 24 lutego 2022 r., może w niej legalnie pozostać na okres 18 miesięcy, licząc od daty wjazdu. Przepis ten nie dotyczy osób posiadających zezwolenie na pobyt lub status uchodźcy.

W tym czasie, obywatelowi Ukrainy zostnie nadany numer PESEL oraz uzyska profil zaufany. Jeśli nastomiast obywatel Ukrainy opuści Polskę na okres przekraczający miesiąc, to utraci swój status, który nadaje mu specustawa.

Zatrudnienie cudzoziemca – podsumowanie

Legalne zatrudnienie cudzoziemca jest niezwykle istotne z punku widzenia zarówno pracodawcy jak i pracownika. Warto zatem załatwienie wszelkich formalności z tym związanych, powierzyć Kancelarii, która specjalizuje się w tematach związanych z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *