Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony? Będzie trzeba to uzasadnić!

Od sierpnia szykują się rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chce wprowadzić obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony.

Nowe obowiązki dla pracodawcy

Obowiązek ten polegać ma na konieczności uzasadnienie przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. W obecnym stanie prawnym, obowiązek ten spoczywa jedynie na pracodawcy, który zatrudnia pracowników na podstawie umowy na czas nieokreślony, dlatego pracodawcy tak chętnie ją zawierają, bo przecież znacznie łatwiej jest zakończyć współpracę z pracownikiem zatrudnionym podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Ponadto, obowiązkowa ma być również konsultacja związkowa. Trzecia zmiana dotyczyć ma możliwość ubiegania się o przywrócenie do pracy. Proponowane zmiany zakładają, że opcja ta powinna być dostępna również przy umowach terminowych. Planowane zmiany mają zacząć obowiązywać od sierpnia 2022 r.

Różnice między umową zawartą na czas określony a nieokreślony

Komisja Europejska dąży do tego, by różnice były niezauważalne. W chwili obecnej jednak różnice to:

  1. czas ich trwania – w przypadku umowy na czas określony najczęściej dokonuje się to poprzez oznaczenie daty, z nastaniem której umowa ulega rozwiązaniu. Umowa na czas nieokreślony nie określa tej daty,

  2. pisemne uzasadnienie wypowiedzenia – kwestia, która w dzisiejszym wpisie interesuje nas najbardziej, czyli w obecnym stanie prawnym, pracodawca, który wypowiada umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony lub gdy umowa zostaje rozwiązania bez wypowiedzenia, powinna być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy. Wymóg ten nie dotyczy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony,

  3. ewentualne roszczenia pracownika – w przypadku niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony pracownikowi przysługuje tylko odszkodowanie, zaś przy umowach o pracę zawartych na czas nieokreślony pracownik może domagać się również przywrócenia do pracy lub uznania bezskuteczności wypowiedzenia,

  4. konsultacje związkowe – przy rozwiązywaniu umowy bezterminowej należy przeprowadzić konsultację związkową, a przy umowie terminowej nie.

Zmiany w Kodeksie Pracy

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UC118) wprowadza pakiet zmian wynikających z dwóch dyrektyw UE:

  1. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105),

  2. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79).

Zmiany te mają na celu przede wszystkim poprawienie warunków pracy pracowników w Unii Europejskiej.

Źródła informacji: kadry.infor.pl, prawo.pl

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *