Wady oświadczenia woli

Oświadczenie woli stanowi niezbędny element każdej czynności prawnej. Dlatego tak ważne jest, aby mieć świadomość kiedy złożone oświadczenie może stać się nieważne.

Co to jest oświadczenie woli?

Zgodnie z art. 60 Kodeksu cywilnego, oświadczeniem woli jest każde zachowanie się osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej. Zatem upraszczając, oświadczenie woli jest to „zachowanie dostatecznie ujawniające wolę”.

Rodzaje wad oświadczenia woli

Należy mieć świadomość, że nie każda nieprawidłowość złożonego oświadczenia woli będzie od razu jego wadą. Ustawodawca wyszczególnił pięć rodzajów oświadczeń woli, a należ do nich:

  1. brak świadomości lub swobody,

  2. pozorność,

  3. błąd,

  4. podstęp,

  5. groźba.

Rodzaje nieważności oświadczeń woli

Wyróżniamy dwa rodzaje nieważności oświadczeń woli – nieważność bezwzględnąwzględną. Ta pierwsza oznacza, że w przypadku dokonania czynności prawnej dotkniętej taką wadą, nie wywołuje ona żadnych skutków prawnych, a jej ważności nie da się przywrócić. Do nieważności bezwzględnej zaliczamy oświadczenie woli dotknięte pozornością, brakiem świadomości lub swobody. Drugi rodzaj nieważności to taki, w następstwie którego dokonana czynność jest ważna i wywołuje skutki prawne, ale może zostać uchylona. W przypadku gdy nie zostanie ona uchylona w odpowiednim terminie – stanie się ważna w sposób niewzruszalny. Do tego rodzaju nieważności zaliczyć możemy: błąd, podstęp i groźbę.

Źródła informacji: poradnikprzedsiebiorcy.pl, Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *