Umowa sponsoringu – czy konieczna jest forma pisemna?

Umowa sponsoringu to umowa nienazwana. Oznacza to, że strony mogą dowolnie uzgodnić treść takiej umowy nie pomijając oczywiście obowiązujących w danym momencie przepisów prawa. Może ona także łączych cechy kilku rodzajów umów. Pomiędzy stronami umowy sponsoringu dochodzi do zobowiązania wzajemnego. Jedna ze stron zobowiązuje się do działań, które polegają głównie na promocji, a druga do świadczenia majątkowego. Czy w takim razie, umowa sponsoringu musi być zwarta na piśmie?

Umowa sponsoringu – czym jest?

Umowa sponsoringu to jedna z form współpracy, która przynosi korzyści obu stronom. Sponsoring najczęściej wykorzystywany jest podczas wszelkiego rodzaju wydarzeń sportowych czy kulturalnych.

W umowie sponsoringu chodzi o finansowanie przez sponsora przedsięwzięć sponsorowanego, związanych z jego działalnością. W takim układzie obie strony mają szanse na wypromowanie siebie wzajemnie i zwiększyć swoje zyski.

Charakter umowy sponsoringu

To swego rodzaju miks różnych umów. Stosuje się do niej nie tylko przepisy ogólne, dotyczące zobowiązań wzajemnych, ale także przepisy umowy zlecenia. Wszystko zależy od tego co dokładnie jest przedmiotem zlecenia. Po zawarciu umowy sponsoringu sponsor zobowiązuje się spełnić na rzecz sponsorowanego określone w umowie świadczenie majątkowe. Sponsorowany natomiast musi w interesie sponsora wykonać ustalone wcześniej czynności, który celem jest wpromowanie sponsora (np.: umieszczenie jego logo na stroju drużyny sportowej).

Forma umowy sponsoringu

Biorąc pod uwagę fakt, że żadne przepisy nie określają w sposób jednoznaczny jak powinna wyglądać umowa sponsoringu, może być ona zawarta nawet w formie ustnej.

Za każdym razem jednak podkreślam, że nawet gdy umowa dla swojej ważności nie wymaga formy pisemnej, to warto właśnie w ten sposób ją zawrzeć. Jak wiadomo – to co na piśmie jest zawsze trwalsze. Zachowanie formy pisemnej daje zatem nie tylko świetny materiał dowodowy, możliwy do wykorzystania w sądzie, w razie ewentualnego sporu pomiędzy stronami. Zachowanie tej formy umożliwia także w sposób przejrzysty określenić warunki współpracy. Nie ma tu zatem szansy na jakiekolwiek niedomówienia i nieporozumienia pomiędzy stronami umowy.

Forma pisemna umowy sponsoringu zabezpiecza zatem obie jej strony.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *