Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

W związku z działaniami zbrojnymi trwającymi na terytorium Ukrainy, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Jakie kwestie reguluje przedstawiony projekt ustawy?

Rząd zaangażował się w pomoc dla obywateli Ukrainy dotkniętych skutkami wojny trwającej na terytorium ich Państwa. Wyczekiwany projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy reguluje kwestie dotyczące pobytu, pracy, a także korzystania z pomocy publicznej. Przygotowane przepisy, mają zapewnić osobom uciekającym przed wojną możliwość legalnego i bezpiecznego przebywania w naszym kraju.

Do kogo skierowana jest ustawa?

Przepisy te, skierowane są do obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy
w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto także podkreślić, że ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelu Ukrainy, rozumie się przez to także nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Jakie kwestie reguluje ustawa?

Przedstawiony projekt przewiduje między innymi szczególne zasady legalizacji pobytu oraz wykonywania pracy. Reguluje także kwestie dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy. Oprócz tego, porusza kwestie podatkowe dla udzielających pomocy i ją uzyskujących.

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Ustawa ma wejść w życie z mocą wsteczną – od dnia 24 lutego 2022 r., czyli od dnia wybuchu wojny na Ukrainie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *