Poręczenie kredytu – czym jest i na czym polega?

Chcesz wziąć kredyt, ale bank odmawia jego udzielenia. Brzmi znajomo? Szczególnie obecnie, kiedy inflacja szaleje, wiele osób utraciło dotychczasową zdolność kredytować. W tej sytuacji z pomocą może przyjść poręczenie kredytu. Na czym polega?

Poręczenie kredytu – czym jest?

Poręczenie kredytu jest umową cywilnoprawną zawieraną pomiędzy kredytobiorcą a poręczycielem. Umowę taką zawiera się na wypadek, gdyby kredytobiorca przestał regulować swoje zobowiązania względem danej instytucji finansowej. Poręczenie kredytu jest więc pewnego rodzaju zabezpieczeniem dla banku czy innej instytucji finansowej. Zobowiązanie finansowe względem danej instytucji finansowej obowiązuje poręczyciela tak długo, jak długo kredytobiorca nie ureguluje swojej należności.

Poręczenie kredytu – czy istnieje możliwość odzyskania pieniędzy?

Jeśli dojdzie do sytuacji, w której poręczyciel będzie musiał spłacić dług za kredytobiorcę, z pewnością chciałby on odzyskać swoje pieniądze. Jest to możliwe. Tego typu roszczenie to roszczenie regresowe. Co ważne! Żeby obie strony były zabezpieczone, warto spisać umowę poręczenia.

Umowa poręczenia – co powinna zawierać?

Jeśli zdecydujemy się na podpisanie umowy poręczenia, warto pamiętać o zawarciu tych dwóch punktów:

  1. o konieczności natychmiastowego powiadomienia poręczyciela o niedopełnieniu obowiązku spłaty należności przez kredytobiorcę. Dzięki temu poręczyciel będzie mógł niezwłocznie zająć się regulowaniem długu, unikając tym samym płacenia odsetek karnych, które naliczane są przy nieterminowym spłacaniu rat kredytu;
  2. warto także określić zakres odpowiedzialności poręczyciela za kwotę wymaganą do spłacenia przez dłużnika. Najlepiej zastrzec, że poręczyciel odpowiada jedynie za właściwą kwotę należności kredytobiorcy. Uniknie w ten sposób płacenia odsetek karnych i kosztów postępowania windykacyjnego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *