Cudzoziemcy w 2022 r. – zmiany w przepisach dot. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom

Z końcem stycznia tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wśród zmienionych przepisów są te, które dotyczą oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Czym jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz jakie zaszły zmiany w przepisach? O tym poniżej.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy – czym jest i kiedy możesz je złożyć?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy to dokument, który można złożyć, gdy ma się zamiar zatrudnić obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy. Sprawia ono, że nie jest już konieczne przeprowadzanie testu rynku pracy. Zatem skorzystanie z tej możliwości znacząco przyspiesza proces legalizacji pracy cudzoziemca.

Aby złożyć oświadczenie, należy spełnić następujące warunki:

  • cudzoziemiec, którego chcesz zatrudnić musi być obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy,
  • okres planowanego zatrudnienia nie może przekroczyć 24 miesięcy,
  • prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec nie mogą dotyczyć prac sezonowych, na które trzeba uzyskać zezwolenie na pracę.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

Jakie zmiany w 2022 r.?

Najważniejsza z nich dotyczy okresu na jaki ma zostać powierzona praca.

Do czasu wejścia w życie znowelizowanych przepisów, pracodawca mógł zarejestrować oświadczenie na 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy. Czyli po przepracowaniu 6 miesięcy cudzoziemiec i pracodawca musieli czekać kolejne 6 miesięcy na rejestrację kolejnego oświadczenia. Obecnie, nie ma już takiej potrzeby, ponieważ oświadczenie pracodawca może zarejestrować na cz 24 miesiące. Dodatkowo, nie ma już potrzeby oczekiwania w kolejne na rejestrację kolejnego oświadczenia, ponieważ zlikwidowany został okres rozliczeniowy. Czyli nowy dokument może zostać zarejestrowany od razu po zakończeniu ważności poprzedniego.

Kolejne ze zmian, to:

  • wskazany przez pracodawcę w składanym oświadczeniu dzień rozpoczęcia pracy cudzoziemca nie będzie mógł nastąpić później niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego złożenia.
  • wynagrodzenie cudzoziemca nie może być niższe od wysokości pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *