Opieka na dziecko – czy pracodawca może jej odmówić?

Osoby posiadające małoletnie dzieci, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że niekiedy dodatkowy dzień urlopu jest zbawieniem. Wychodząc naprzeciw rodzicom, ustawodawca wprowadził przepis, który daje możliwość wzięcia dodatkowych dwóch dni opieki na dziecko. Ale czy pracodawca zawsze musi się na nie zgodzić?

Opieka na dziecko – trochę przepisów

Zgodnie z art.  188 § 1 Kodeksu pracy (dalej: k.p.) pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Zgodnie zaś z § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Z 2014r., poz. 1632) pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek taki wynika z Kodeksu pracy, z przepisów wykonawczych do Kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa.

Opieka na dziecko – kiedy ją zgłosić?

Powyższy przepis pozwala na wykorzystanie opieki w wymiarze godzinowym lub skorzystanie ze zwolnienia na pełne dni pracy. O tym w jaki sposób urlop ten zostanie wykorzystany decyduje pracownik w pierwszym wniosku składanym w danym roku kalendarzowym.

Czy pracodawca może odmówić?

Zamiar skorzystania z opieki na dziecko pracownik powinien zgłosić możliwie z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeżeli jednak sytuacja na to nie pozwala, to w świetle wskazanych wyżej przepisów nie ma podstaw, aby pracodawca odmówił pracownikowi udzielenia zwolnienia. Nawet, jeżeli pracownik zgłasza taki zamiar tego samego dnia. Uprawnienie to wynika wprost z przepisów, zatem pracodawca, który odmówiłby możliwości skorzystania z nich, dopuściłby się ich naruszenia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *