Niedozwolone klauzule w regulaminach klubów fitness

Zawieranie drobnych umów towarzyszy nam niemal każdego dnia. W dzisiejszym wpisie chciałbym się jednak skupić na tych dotyczących zajęć sportowy. Na pewno każdy z nas choć raz miał styczność z zapisami na jakieś formy aktywności sportowej – przykładowo: taniec, basen czy siłownia. We wszystkich z tych miejsc na pewno obowiązywał jakiś regulamin, który podpisaliśmy. Ale czy podpisując sprawdzamy, czy zawiera on klauzule niedozwolone? Zakładam, że nie. Chciałby zatem, aby ten wpis był nauką dla właścicieli wszelkiego rodzaju klubów fitness. Nauką o tym, jakie zapisy nie powinny się znaleźć w regulaminach ich klubów fitness. Dla uczęszczających tam osób, niech ten wpis będzie motywacją to dochodzenia swoich praw, w przypadku gdy ktoś to prawo łamie.

Czym jest klauzula niedozwolona?

Klauzule niedozwolone (inaczej abuzywne) to postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy.

Niedozwolone klauzule – przykłady

Istnieje cała masa klauzul abuzywnych, czyli tzw. niedozwolonych, które nigdy nie powinny w regulaminach klubów fitness się znaleźć. Żeby jednak mieć tego świadomość, musimy znać choć kilka z nich, które pojawiają się zdecydowanie najczęściej.

Do przykładowych klauzul niedozwolonych w regulaminach klubów fitness należą:

  1. klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i szafkach,
  2. opłata za rezygnację zajęć / za niewykorzystane zajęcia nie podlega zwrotowi,
  3. szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystywania zdjęć i materiałów filmowych do celów promocyjnych,
  4. osoby przebywające w klubie, korzystają z niego na własne ryzyko. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy powstałe podczas treningu na sali.

Czy podpisanie regulaminu z klauzulami niedozwolonymi wiąże Klienta?

Klauzule niedozwolone mają to do siebie, że jak sama nazwa wskazuje, nie powinny być zawarte – w tym przypadku w regulaminie klubu fitness. Gdy jednak nieświadomy konsument taki regulamin podpisze – nie ma obaw. Niedozwolone klauzule nie są dla konsumenta wiążące, a ich zapis w umowie / regulaminie traktowany jest tak, jakby go nie było.

Niedozwolone klauzule w regulaminach klubów fitness – podsumowanie

Nie bez znaczenia jest powiedzenie „nieznajomość prawa szkodzi”. Zachęcam zatem wszystkich właścicieli klubów fitness do konsultacji z prawnikiem podczas opracowywania regulaminu własnego klubu. Kiedy dojdzie do sporu z konsumentem z powodu pozostawienia rzeczy w szafce, kontuzji podczas ćwiczeń czy niezwrócenia pieniędzy za niewykorzystane zajęcia, może okazać się, że to Klient jest na wygranej pozycji. Klientów tych klubów zachęcam natomiast do zapoznania się ze swoimi prawami.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *