Newsletter KRS, czyli KRS w 2022 r.

22 marca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112, z późn. zm.; dalej: „Ustawa o KRS”). Celem zmian, które wejść w życie mają już na wiosnę tego roku, miałoby być zapobieganie „kradzieży spółek”. Wprowadzony zostanie newsletter KRS.

Kradzież spółki – co to takiego?

Głównym celem newsletteru KRS ma być zapobieganie kradzieży spółek. Kradzież ta, będąca przestępstwem, polega na wprowadzaniu zmian w spółce na podstawie nieprawdziwych dokumentów.

Newsletter KRS – na czym polega?

Najwięcej kontrowersji wzbudza wprowadzenie rozwiązania newslettera KRS, który ma działań na zasadzień powiadomień. Jego subskrybenci, mają otrzymywać powiadomienia drogą mailową, o wszystkich dokonanych w spółce zmianach. Rozwiązanie takie ma pozwolić na ewentualną szybką reakcję w przypadku dokonania działań przez osobę do tego nie powołaną.

Do usługi automatycznego powiadamiania będą mogli zapisać się wspólnicy spółki oraz wszystkie jej organy. Powiadomienia będą zawierać:

  • informacje o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym (obejmuje to wskazanie numeru KRS, sygnatury sprawy i daty rejestracji sprawy);
  • informacje o dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (obejmuje to wskazanie numeru KRS, sygnatury sprawy, daty dokonania wpisu i numeru wpisu).

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *