Jak Nowy Ład wpłynie na sportowców decydujących się na samozatrudnienie? Czy to na pewno najlepszy wybór?

W lipcu 2021 roku rząd przedstawił projekt ustawy, mającej wprowadzić szerokie zmiany w ustawach podatkowych oraz ubezpieczeniowych. Dyskusje dotyczące Nowego Ładu zdają się nie mieć końca i wzbudzają wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród przedsiębiorców. Mimo tego, że rząd nie przestaje nad zapewniać, że Nowy Ład ma na celu odciążenie obywateli, to wszyscy wiemy, że aby ktoś mógł płacić mniej, ktoś inny musi płacić więcej. Najwięcej na wprowadzeniu Nowego Ładu stracą przedsiębiorcy. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, najbardziej odczują te zmiany.

Samozatrudnienie jest często wybieraną formą relacji gospodarczych. Można zaobserwować, że coraz częściej również sportowcy korzystają właśnie z tej formy współpracy z klubami sportowymi. Przyczyną takiego rozwiązania jest najczęściej dążenie do zminimalizowania obciążeń fiskalnych, które obciążają kontrakty sportowe, zwiększenie wynagrodzenia netto. Sportowiec decydujący się na taką formą zatrudnienia, staje się wówczas przedsiębiorcą prowadzącym własną działalność gospodarczą. W ramach prowadzonej działalności świadczy usługę – uprawianie danego sportu, ze wszystkimi korzyściami, ale też z ryzykiem jakie się z tym wiąże (np. samodzielna odpowiedzialność za zapłatę podatków, niezależnie od otrzymania wynagrodzenia z klubu sportowego).

Choć samozatrudnienie niewątpliwie ma wiele korzyści, przejawiających się na przykład w elastycznych warunkach zatrudnienia, i stało się ono bardzo atrakcyjne wśród sportowców, to w kontekście proponowanych zmian, należy podejść do tego rozwiązania z rozwagą.

Najważniejsze zmiany dla samozatrudnionych
  1. Nowe zasady ustalania składek ZUS
  • podstawą wymiaru składki zdrowotnej będzie faktyczny dochód (lub przychód w przypadku ryczałtowców),
  • comiesięczne raportowanie do ZUS dochodów firmy,
  • nowy termin zapłaty składek ZUS: 20-sty dzień następnego miesiąca

Składki, w zależności od sposobu opodatkowania, będą ustalane w następujący sposób:

  • jednoosobowa działalność gospodarcza opodatkowana skalą podatkową – 9% dochodu, ale nie mniej niż 270,90 zł,
  • jednoosobowa działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym – 4,9% dochodu, ale nie mniej niż 270,90 zł,
  • Jednoosobowa działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem – składka będzie ryczałtowa, ale w zależności od przychodu będzie kształtować się następująco:

Przedsiębiorca uzyskujący przychód do 60.000,00 zł rocznie będzie płacił składkę zdrowotną w wysokości ok. 307,00 zł, zaś jeśli osiągany przez niego przychód będzie wynosił od 60.001,00 zł do 300.000,00 zł rocznie, wówczas składka zdrowotna wyniesie ok. 920,00 zł.

  1. Nowa kwota wolna od podatku (skala podatkowa)

Dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na rozliczanie według skali podatkowej, wprowadzona zostanie nowa kwota wolna od podatku – 30.000,00 zł.

  1. Brak odliczenia składki zdrowotnej od podatku

Obecnie przedsiębiorca może odliczyć znaczną cześć składki zdrowotnej od swojego podatku dochodowego. Po wprowadzeniu Nowego Ładu przedsiębiorcy stracą taką możliwość.

  1. Zmiana progu podatkowego

Osoby rozliczające się według skali podatkowej (zasady ogólne) będą mieć określoną nową granicę pierwszego progu podatkowego, która wyniesie 120.000,00 zł. Dopiero po przekroczeniu dochodu 120.000,00 zł stawka podatku wyniesie 32 %.

Źródła informacji: strefabiznesu.pl,  pzp.info.pl, samozatrudnienie.net, mkpartner.com

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *