Intercyza – czym jest i czy warto ją ustanowić?

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, z mocy prawa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa, zwana inaczej ustawową. Oznacza to, iż wszelkie gromadzone w czasie trwania małżeństwa przedmioty majątkowe stają się częścią wspólnego majątku, niezależnie od tego, który z małżonków je nabył. Zmianą takiego stanu jest właśnie intercyza, która kojarzona jest przede wszystkim z ustanowieniem rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

Majątek wspólny i majątek osobisty małżonków

By odpowiednio przedstawić zagadnienie intercyzy musimy wyróżnić dwa pojęcia. Są one ściśle związane z zawarciem małżeństwa, tj. majątek wspólny i majątek osobisty. Do majątku wspólnego małżonków możemy zaliczyć m.in.:

  • wynagrodzenia za pracę małżonków,
  • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

Natomiast na majątek osobisty składają się m.in.:

  • przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej,
  • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie lub darowiznę,
  • wszelkie prawa autorskie i prawa własności przemysłowej należące do twórcy utworów.

Intercyza – co to?

Intercyza małżeńska to nic innego jak umowa regulująca sprawy majątkowe pomiędzy małżonkami. Jest ściśle związana z majątkiem wspólnym małżonków i najczęściej przybiera formę rozdzielności majątkowej, gdzie każdy z współmałżonków zarządza własnym majątkiem. Jednak nie zawsze intercyza będzie dotyczyć rozdzielności majątkowej. Może ona przybrać też formę rozszerzającą wspólność majątkową, ograniczającą wspólność majątkową, czy wyrównującą dorobki małżonków.

Intercyza – jak ją sporządzić?

Intercyzę należy sporządzić w formie aktu notarialnego, dlatego też do jej zawarcia będziemy potrzebowali notariusza. Należy pamiętać, iż intercyza może zostać sporządzona także przed zawarciem małżeństwa, a jej skutek prawny powstanie z chwilą zawarcia związku małżeńskiego.

Intercyza – czy warto ją ustanowić?

To zależy od indywidualnych potrzeb małżonków. Intercyza może być sposobem na uniknięcie odpowiedzialności za przypuszczalne długi męża lub żony. Jej zawarcie chroni majątki małżonków od potencjalnych wierzycieli, którzy mogliby domagać się spłaty zobowiązań. Intercyzę warto więc zawrzeć np. gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą i ponosi odpowiedzialność całym majątkiem, swoim i wspólnym. Rozdzielność majątkowa ma też swoje wady. Są nimi, np.: mniejsza zdolność kredytowa, która będzie wyliczana dla każdego małżonka oddzielnie, czy też brak możliwości wspólnego
rozliczania się z podatku dochodowego przez małżonków.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *