Ulga sponsoringowa dla przedsiębiorców – na czym polega i ile zyskasz?

Do wejścia w życie można rzecz – rewolucyjnej ustawy zwanej Polskim Nowym Ładem pozostało zaledwie kilkanaście dni. To gorący czas dla przedsiębiorców, którzy nieustannie sprawdzają ile zyskają, a jak dużo stracą po zmianach. Podpisana już przez Prezydenta ustawa ma wprowadzić ulgę dla przedsiębiorców zwaną „ulgą sponsoringową”. Ma ona stanowić zachętę dla przedsiębiorców do współpracy z instytucjami kultury czy klubami sportowymi. Dzięki niej kluby sportowe mają mieć ułatwione pozyskiwanie dodatkowych środków na prowadzenie działalności. Celem ulgi ma być silniejsze powiązanie lokalnych firm z ich otoczeniem, np. szkołami wyższymi, miejscowymi ośrodkami kultury albo sportu, najogólniej – ma ona stanowić wsparcie dla rozwoju działalności sportowej, kulturalnej, a także naukowej.

Zasady ogólne

Zgodnie z założeniami nowej ulgi, przedsiębiorca od podstawy opodatkowania będzie mógł odliczyć kwotę wynoszącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na którąś  z wymienionych powyżej działalności. Kwota odliczenia nie będzie mogła przekroczyć kwoty dochodu. Koszty objęte ulgą sponsoringową będą mogły wcześniej zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Oznacza to zatem, że w ogólnym rozrachunku przedsiębiorca, w podatku dochodowym rozliczy łącznie 150% poniesionego kosztu.

Jak to będzie wyglądać w praktyce?

Przedsiębiorca, który na działalność klubu sportowego przeznaczy 20.000,00 zł, opłacając liniowy podatek PIT według 19% stawki w podatku dochodowym zyska 3.800,00 zł, z uwagi na zaliczenie tego wydatku do kosztów uzyskania przychodów, ale dodatkowo zyska 1.900,00 zł z uwagi na możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50% poniesionego kosztu, tj. 10.000,00 zł. Co za tym idzie – łącznie przedsiębiorca obniży swój podatek o 5.700,00 zł.

Ulga na działalność sportową, kulturalną i naukową – które wydatki będą podlegały odliczeniu?

W przypadku ulgi na działalność sportową będą to przede wszystkim wydatki poniesione na finansowanie klubów sportowych, (np. na zakup sprzętu sportowego), stypendium sportowego czy też imprezy sportowej, która nie będzie masową imprezą sportową.

Ulga na działalność kulturalną pozwoli zaś na odliczenie kosztów poniesionych na tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury, a zatem odliczone będą mogły zostać wszelkie koszty poniesione na rzecz instytucji kultury wpisanych do rejestru, a także na finansowanie działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

Ostatnia z ulg, zakładająca wsparcie działalności naukowej, pozwoli przedsiębiorcy na odliczenie kosztów związanych ze stypendium dla studentów za osiągnięcia w nauce,  stypendium naukowym dla doktorantów, a także związanych z opłatami dotyczącymi kształcenia zatrudnionego pracownika na studiach podyplomowych czy też kosztami wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy.

Źródła informacji: ksiegowosc.infor.pl, strefabiznesu.pl, podatki.gov.pl, taxpoint.pl, legalis.pl, gazetaprawna.pl
 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *