Usługi – czy przedsiębiorca może odmówić ich wykonania?

Korzystając z różnego rodzaju usług – idąc na zakupy, do sklepu, do fryzjera nie zastanawiamy się raczej czy usługodawca może odmówić nam wykonania danej usługi. Co jednak w przypadku gdy z odmową byśmy się spotkamy? Czy możemy się jakoś przed tym bronić?

Odmowa świadczenia usług – wykroczenie

         Na przedsiębiorcę, który odmówi wykonania usług, może zostać nałożona kara grzywny.

Karę można nałożyć, jeśli równocześnie zostaną spełnione następujące przesłanki:

  • odmowa była umyślna,
  • odmowa nie miała uzasadnionej przyczyny,
  • osoba odmawiająca zajmuje się zawodowo świadczeniem usług,
  • osoba odmawiająca miała obowiązek świadczyć usługę.
Odmowa usługi a równe traktowanie jednostki

            Nie można tracić z pola widzenia, że Zgodnie z art. 32. Konstytucji RP „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Przedsiębiorca nie może zatem odmówić wykonania usługi ze względu na: płeć, rasę, pochodzenie etniczne lub narodowość. 

Kiedy można odmówić wykonania usługi?

            Zdarzają się jednak przypadki, w których przedsiębiorca będzie zmuszony z przyczyn nieleżących po jego stronie odmówić wykonania usługi. Sytuacja taka będzie miała miejsce na przykład gdy:

  • zabraknie materiałów do wykonania danej czynności,
  • nastąpi awaria sprzętu.

Wymienione przyczyny mają charakter zewnętrzny. Niedopuszczalne jest natomiast jakiekolwiek selekcjonowanie usługobiorców przez ich usługodawców.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *