Prawo cywilne

Czym jest zobowiązanie?

Zobowiązanie, w dużym uproszeniu jest obowiązkiem dłużnika, względem wierzyciela. Wierzyciel może od dłużnika żądać spełnienia danego świadczenia, zaś dłużnik świadczenie to powinien spełnić. W języku prawniczym, żądanie wierzyciela nazywa się „wierzytelnością”, zaś zobowiązanie dłużnika „długiem”. Zobowiązanie – jak powstaje wierzytelność? Wierzytelność powstaje na skutek różnego rodzaju zdarzeń i działań. Może ona powstać na skutek zawarcia umowy, ale również na skutek popełnienia jakiegoś czynu zabronionego. …

Czym jest zobowiązanie? Read More »

Usługi – czy przedsiębiorca może odmówić ich wykonania?

Korzystając z różnego rodzaju usług – idąc na zakupy, do sklepu, do fryzjera nie zastanawiamy się raczej czy usługodawca może odmówić nam wykonania danej usługi. Co jednak w przypadku gdy z odmową byśmy się spotkamy? Czy możemy się jakoś przed tym bronić? Odmowa świadczenia usług – wykroczenie          Na przedsiębiorcę, który odmówi wykonania usług, może zostać nałożona kara grzywny. Karę można nałożyć, jeśli równocześnie zostaną spełnione następujące przesłanki: odmowa …

Usługi – czy przedsiębiorca może odmówić ich wykonania? Read More »

Właściwość sądu w postępowaniu cywilnym

Jeśli zdecydujesz się na wniesienie do sądu pozwu, musisz również wiedzieć, że wiąże się to z koniecznością ustalenia do jakiego sądu wnieść pozew, czyli ustalić właściwość sądu. Przepisy prawa określają zasady jakimi należy się kierować podczas ustalania właściwości sądu, do którego chcemy wnieść pozew. Czym w zasadzie jest właściwość sądu? Właściwość sądu najprościej zdefiniować możemy jako zakres kompetencji do rozstrzygania określonych spraw. Rodzaje właściwości sądu Wyróżniamy …

Właściwość sądu w postępowaniu cywilnym Read More »

Wady oświadczenia woli

Oświadczenie woli stanowi niezbędny element każdej czynności prawnej. Dlatego tak ważne jest, aby mieć świadomość kiedy złożone oświadczenie może stać się nieważne. Co to jest oświadczenie woli? Zgodnie z art. 60 Kodeksu cywilnego, oświadczeniem woli jest każde zachowanie się osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej. Zatem upraszczając, oświadczenie woli jest to „zachowanie dostatecznie …

Wady oświadczenia woli Read More »

Nie taki diabeł straszny, czyli jak zachować się przed sądem?

Pierwszy wizyta w sądzie, umówmy się, dla większości osób nie należy do przyjemnych sytuacji, na które z niecierpliwością wyczekują. Pierwsza styczność z wymiarem sprawiedliwości, dla większości osób, może równać się ze sporym stresem. Warto zatem przed pierwszą rozprawą, czy to w charakterze świadka czy strony zapoznać się z kilkoma podstawowymi zasadami, które należy przestrzegać zarówno przed salą sądową jak i po wejściu na nią. 1. Wezwanie na rozprawę – „stawiennictwo obowiązkowe” Jeżeli otrzymałeś …

Nie taki diabeł straszny, czyli jak zachować się przed sądem? Read More »

Niedozwolone klauzule umowne, czym są i czy wpływają na ważność zawartej umowy?

Podczas zawierania wszelakich umów pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, bardzo często pojawiają się wątpliwości ze strony konsumenta spowodowane brakiem czytelności i przejrzystości zawieranej umowy. Generuje to niewątpliwie wiele obaw co do tego czy zawierana umowa nie będzie w stosunku do niego w jakiś sposób krzywdząca. Coraz powszechniejsze wśród konsumentów staje się pojęcie klauzul niedozwolonych, które niektórzy przedsiębiorcy usilnie starają się „wcisnąć” je w treść umowy. Czym są klauzule abuzywne? Klauzule …

Niedozwolone klauzule umowne, czym są i czy wpływają na ważność zawartej umowy? Read More »

Pożyczki chwilówki – na co uważać przy podpisywaniu umowy?

Niemal każdego dnia możemy zauważyć stale rosnące ceny towarów i usług. Droższa żywność, wyższe opłaty, wzrost cen paliw – to tylko niektóre ze skutków ogromnego wzrostu inflacji w Polsce. Skutki inflacji dają się we znaki najbardziej tym, którzy mają najniższe dochody lub nie mają ich wcale. W niektórych przypadkach ludzie decydują się na zdobycie dodatkowych pieniędzy i bardzo często postanawiają pozyskać je z pożyczek, tzw.: „chwilówek”. Ale czy aby na pewno …

Pożyczki chwilówki – na co uważać przy podpisywaniu umowy? Read More »