Prawo cywilne

Bezpodstawne wzbogacenie — czyli co?

Bezpodstawne wzbogacenie polega na uzyskaniu korzyści majątkowej kosztem innej osoby. O bezpodstawnym wzbogaceniu mówimy także wtedy gdy jednocześnie osoba ta nie ma podstawy prawnej to uzyskania owej korzyści majątkowej. W jaki sposób może dojść do bezpodstawnego wzbogacenia? Do uzyskania korzyści majątkowej może dojść na skutek zdarzeń takich jak: zachowanie się zubożonego (np. spełnienie nienależnego świadczenia); zachowanie się wzbogaconego (np. kradzież); zachowanie się osoby trzeciej (omyłkowe przeniesienie przez bank pieniędzy …

Bezpodstawne wzbogacenie — czyli co? Read More »

Zadośćuczynienie a odszkodowanie – jaka jest różnica?

Zarówno zadośćuczynienie jak i odszkodowanie są formami wsparcia za poniesione szkody. Pojęcia te, choć podobne, nie oznaczają tego samego i nie można stosować ich zamiennie. O tym czy należne jest zadośćuczynienie czy odszkodowanie decyduje przede wszystkim charakter powstałej szkody. W dzisiejszym wpisie wyjaśniam czym charakteryzują się oba te rodzaje rekompensaty za powstałe szkody oraz kiedy można je stosować. Czym jest zadośćuczynienie? Zadośćuczynienie to niejako pieniężne wyrównanie krzywdy. Z tego rodzaju świadczeniem …

Zadośćuczynienie a odszkodowanie – jaka jest różnica? Read More »

Wypowiedzenie umowy najmu na czas oznaczony

Właściciele mieszkań, niekiedy decydują się na ich wynajem. Czynią sobie z tego często dodatkowe źródło dochodu. Bywa jednak tak, że pomimo zawarcia umowy najmu na czas oznaczony, lokator chce wypowiedzieć ją przed czasem. W dzisiejszym wpisie właśnie na tej sytuacji się skupię. Wskażę czy wolno to zrobić i jak tego dokonać. Umowa najmu Zgodnie z kodeksową definicją, poprzez umowę najmu wynajmujący (właściciel mieszkania) zobowiązuje się oddać najemcy (lokatorowi) …

Wypowiedzenie umowy najmu na czas oznaczony Read More »

Umowa o zakazie konkurencji – podstawowe informacje

Zarówno zleceniodawca i pracodawca, jak również zleceniobiorca czy pracownik, pragną zabezpieczenia swoich interesów. Dlatego też starannie, skrupulatnie konstruują swoje umowy, w których wprowadzają zastrzeżenia i regulacje związane z zakazem konkurencji. Dla właściwej ochorny interesów obu stron, umowa o zakazie konkurencji może okazać się właściwym rozwiązaniem. Umowa o zakazie konkurencji – czego dotyczy? Umowy takie mogą dotyczyć stosunku pracy, ale również stosunków cywilnoprawnych, np. przy umowach …

Umowa o zakazie konkurencji – podstawowe informacje Read More »

Zasiedzenie nieruchomości

Zasiedzenie nieruchomości to dość niecodzienny sposób na jej nabycie. Kto i w jaki sposób może nabyć nieruchomość właśnie w ten sposób? Wyjaśniam w dzisiejszym wpisie. Czym jest zasiedzenie? Jest to sposób nabycia własności, w tym przypadku nieruchomości, związany z upływem czasu. Do nabycia nie dochodzi jednak w sposób zwyczajowo przyjęty i chyba każdemu z nas znany. Aby nabyć nieruchomość w ten sposób, należy łącznie spełnić następujące przesłanki: posiadanie samoistne, oraz …

Zasiedzenie nieruchomości Read More »

Stwierdzenie nabycia spadku – czym jest i po co się je przeprowadza?

Kiedy spadkodawca pozostawia po sobie spadek, jego najbliżsi zastanawiają się – co dalej? Pojawia się pytanie czy stwierdzenie nabycia spadku jest koniecznym krokiem i kto w ogóle może je zainicjować? Na te i inne pytania odpowiem w dzisisiejszym wpisie. Czym jest stwierdzenie nabycia spadku? To rodzaj dokumenty, który potwierdza nabycie prawa do spadku przez spadkobierców. Samo nabycie prawa do spadku następuje z chwilą tzw. otwarcia spadku. To, że prawo do spadku przeszło na danych …

Stwierdzenie nabycia spadku – czym jest i po co się je przeprowadza? Read More »

Najem okazjonalny – co warto o nim wiedzieć?

Wielokrotonie, na pewno każdy z nasz słyszał o nieuczciwych najemcach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ciężko się ich pozbyć z mieszkania, mimo iż jest ono własnością wynajmującego. Kluczowe jest zatem, aby decydując się na wynajem mieszkania skonstruować taką umowę, która jak najbardziej zabezpieczy sytuację prawną obu stron. W takiej sytuacji warto rozważyć najem okazjonalny. Umowa najmu – czym jest?  Po zawarciu umowy najmu wynajmujący zobowiązuje się …

Najem okazjonalny – co warto o nim wiedzieć? Read More »

EPU – czym jest i jak działa?

EPU, czyli inaczej Elektroniczne Postępowanie Upominawcze to bardzo sprawna i wygodna forma prowadzenia postępowania. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie sprawy do tego trybu rozpatrywania będą sie nadawały. W dzisiejszym wpisie chciałbym przybliżyć pojęcie Elektronicznego Postępowania Upominawczego oraz wskazać jakie sprawy kwalifikują się do prowadzenia właśnie w tej wygodnej formie. Czym jest EPU? EPU to skrót od Elektronicznego Postępowania Upominawczego. Dlaczego elektroniczne? Ponieważ sprawy rozpatrywane w tym trybie …

EPU – czym jest i jak działa? Read More »

Wydziedziczenie – czym jest i kogo można wydziedziczyć?

Po śmierci spadkodawcy, wszystkie jego rzeczy wchodzące do masy spadkowej, którą dziedziczą zazwyczaj najbliższe osoby z rodziny spadkodawcy. Z racji jednak tego, że spadkodawca ma prawo dowolnie zarządzać swoim spadkiem na wypadek śmierci, ma również prawo do wydziedziczenia konkretnej osoby czy osób. Czy jednak wydziedziczenie może mieć miejsce zawsze gdy taka jest po prostu wola spadkodawcy? Wyjaśniam w dalszej części wpisu. Czym jest wydziedziczenie? Spadkodawca, sporządzając testament może rozporządzić …

Wydziedziczenie – czym jest i kogo można wydziedziczyć? Read More »

Umowa sponsoringu – czy konieczna jest forma pisemna?

Umowa sponsoringu to umowa nienazwana. Oznacza to, że strony mogą dowolnie uzgodnić treść takiej umowy nie pomijając oczywiście obowiązujących w danym momencie przepisów prawa. Może ona także łączych cechy kilku rodzajów umów. Pomiędzy stronami umowy sponsoringu dochodzi do zobowiązania wzajemnego. Jedna ze stron zobowiązuje się do działań, które polegają głównie na promocji, a druga do świadczenia majątkowego. Czy w takim razie, umowa sponsoringu musi być zwarta na piśmie? …

Umowa sponsoringu – czy konieczna jest forma pisemna? Read More »