Cudzoziemcy

Zatrudnienie cudzoziemca – jak zrobić to legalnie?

Wraz z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, do Polski przybyło mnóstwo osób, które poszukują tutaj zatrudnienia. Zatem zatrudnienie cudzoziemca to już nie tylko praca sezonowa. Do Polski przyjechało mnóstwo wykwalifikowanych specjalistów, którzy właśnie tutaj poszukują nowego zatrudnienia. Specustawa wprowadziła kilka zmian w zakresie legalnego zatrudnienia. W dzisiejszym wpisie wskażę co zrobić, aby zatrudnienie cudzoziemca było w pełni legalne. Zatrudnienie cudzoziemca – od czego zacząć? Kiedy pracodawca w planach ma zatrudnienie cudzoziemca, …

Zatrudnienie cudzoziemca – jak zrobić to legalnie? Read More »

Udostępnienie mieszkania uchodźcy z Ukrainy – jak to zrobić?

W obliczu wojny na Ukrainie i masowym napływem uchodźców z tamtych terenów, zapotrzebowanie na udostępnienie lokali mieszkaniowych wciąż rośnie. Osoby, które decydują się na udostępnienie mieszkania, często zastanawiają się w jakiej formie to zrobić. Jaką umowę zawrzeć, aby rozwiązanie to było najbardziej korzystne dla obu stron. Wybór formy udostępnienia lokalu zależy również od tego, czy chcemy udostępnić go odpłatnie czy też nie. Udostępnienie mieszkania – umowa najmu Jeżeli …

Udostępnienie mieszkania uchodźcy z Ukrainy – jak to zrobić? Read More »

Cudzoziemcy w 2022 r. – zmiany w przepisach dot. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom

Z końcem stycznia tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wśród zmienionych przepisów są te, które dotyczą oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Czym jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz jakie zaszły zmiany w przepisach? O tym poniżej. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy – czym jest i kiedy możesz je złożyć? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania …

Cudzoziemcy w 2022 r. – zmiany w przepisach dot. oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom Read More »

Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

W związku z działaniami zbrojnymi trwającymi na terytorium Ukrainy, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Jakie kwestie reguluje przedstawiony projekt ustawy? Rząd zaangażował się w pomoc dla obywateli Ukrainy dotkniętych skutkami wojny trwającej na terytorium ich Państwa. Wyczekiwany projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy reguluje kwestie dotyczące pobytu, pracy, a także korzystania z pomocy publicznej. Przygotowane …

Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy Read More »

Ustawa o cudzoziemcach w 2022 r.

Pod koniec stycznia 2022 r. doszło do nowelizacji przepisów dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, czyli ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. Poz. 91). Jakie zmiany wprowadził ustawodawca? O tym poniżej. Cel nowelizacji – jakie plusy dla cudzoziemców? Głównym celem modyfikacji obowiązujących przepisów było przyspieszenie oraz uproszczenie procedur związanych z uzyskaniem przez cudzoziemca …

Ustawa o cudzoziemcach w 2022 r. Read More »

Przedłużenie wizy na pobyt w Polsce

W Polsce istnieją dwa rodzaje wiz, które zezwalają cudzoziemcom na legalny pobyt w kraju. Jednak, aby pobyt ten był w pełni legalny, wiza ta musi być oczywiście ważna. Należy pamiętać o dochowaniu terminu na złożenie wniosku o przedłużenie ważności wizy oraz mieć świadomość, że czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie wynosi 30 dni. Rodzaje wiz w Polsce Wiza Schengen, oznaczona symbolem „C” – wydawana jest cudzoziemcom, którzy zamierzają …

Przedłużenie wizy na pobyt w Polsce Read More »

Własny biznes prowadzony przez cudzoziemca w Polsce

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, umożliwia wykonywanie działalności gospodarczej na równych prawach w zasadzie dla każdego o ile zachowane zostaną pewne warunki przewidziane w polskim prawie. Jednak w przypadku cudzoziemców, którzy decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, sytuacja kształtuję się w sposób nieco odmienny. A jaki? O tym poniżej. Dostępne formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce W Polsce, możliwe jest prowadzenie działalności gospodarczej w następujących formach: jednoosobowej działalności …

Własny biznes prowadzony przez cudzoziemca w Polsce Read More »

Pobyt członka rodziny cudzoziemca w Polsce – czy można go zalegalizować?

Prawo do życia rodzinnego to jedno z podstawowych praw człowieka. Polskie prawo umożliwia cudzoziemcom sprowadzenie do siebie swoich bliskich. Możliwości zalegalizowania pobytu rodziny cudzoziemca przebywającego w Polsce jest kilka. Co to jest procedura łączenia rodzin? Jest to procedura umożliwiająca cudzoziemcowi sprowadzenie do siebie swojej rodziny . Procedura ta cudzoziemcom wydaje się skomplikowana, jednak należy mieć na uwadze, że wynika to z faktu braku znajomości i zrozumienia polskich przepisów, a także standardów …

Pobyt członka rodziny cudzoziemca w Polsce – czy można go zalegalizować? Read More »

Nowelizacja Ustawy o cudzoziemcach

Nowelizacja Ustawy o cudzoziemcach – czy uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będzie łatwiejsze i SZYBSZE?            Urzędy do spraw cudzoziemców pękają w szwach, wpływ kolejnych wniosków o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę cudzoziemców zdaje się nie mieć końca, a czas oczekiwania na wydanie karty pobytu to często nawet kilka lat. Jednak proponowane przez MSWiA zmiany Ustawy o cudzoziemcach mają znacząco uprosić całą procedurę, usystematyzować …

Nowelizacja Ustawy o cudzoziemcach Read More »