Blog

Numer kontaktowy

+48 605-833-877

W obliczu wojny na Ukrainie i masowym napływem uchodźców z tamtych terenów, zapotrzebowanie na udostępnienie lokali mieszkaniowych wciąż rośnie. Osoby, które decydują się na udostępnienie mieszkania, często zastanawiają …

Osoby posiadające małoletnie dzieci, doskonale zdają sobie sprawę z tego, że niekiedy dodatkowy dzień urlopu jest zbawieniem. Wychodząc naprzeciw rodzicom, ustawodawca wprowadził przepis, który daje …

Miejsce wykonywania pracy stanowi bardzo istotny aspetkt przy wyborze pracy, z punktu widzenia pracownika. Niekiedy to własnie lokalizacja miejsca pracy przesądza właśnie o wyborze danego …

Z końcem stycznia tego roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wśród zmienionych przepisów są te, …

22 marca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. …

Alternatywną opcją dla założenia spółki w sposób tradycyjny, jest założenie jej przez stworzony do tego system S24. Wprowadzone kilka lat rozwiązanie ma wiele zalet, jednak nie jest …

W związku z działaniami zbrojnymi trwającymi na terytorium Ukrainy, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Jakie kwestie reguluje …

Czym jest zobowiązanie?

Zobowiązanie, w dużym uproszeniu jest obowiązkiem dłużnika, względem wierzyciela. Wierzyciel może od dłużnika żądać spełnienia danego świadczenia, zaś dłużnik świadczenie to powinien spełnić. W języku prawniczym, …

UKS, to Uczniowski Klub Sportowy. Działalność UKS-ów została uregulowana w ustawie o kulturze fizycznej (Dz. U. z dnia 6 marca 1996 r.) oraz prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. …

Pod koniec stycznia 2022 r. doszło do nowelizacji przepisów dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, czyli ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach …

Korzystając z różnego rodzaju usług – idąc na zakupy, do sklepu, do fryzjera nie zastanawiamy się raczej czy usługodawca może odmówić nam wykonania danej usługi. Co jednak w przypadku gdy z odmową …

Jeśli zdecydujesz się na wniesienie do sądu pozwu, musisz również wiedzieć, że wiąże się to z koniecznością ustalenia do jakiego sądu wnieść pozew, czyli ustalić właściwość sądu. Przepisy prawa …

Oświadczenie woli stanowi niezbędny element każdej czynności prawnej. Dlatego tak ważne jest, aby mieć świadomość kiedy złożone oświadczenie może stać się nieważne. Co to jest …

Pierwszy wizyta w sądzie, umówmy się, dla większości osób nie należy do przyjemnych sytuacji, na które z niecierpliwością wyczekują. Pierwsza styczność z wymiarem sprawiedliwości, dla większości osób, może …

Od sierpnia szykują się rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej chce wprowadzić obowiązek uzasadniania wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Nowe …